ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : ผลงานทางวิชาการ
ชื่ออาจารย์ : นางเสาวนีย์ ไกรสงคราม
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 24 ต.ค. 2559,15:32  อ่าน 641 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : หนึ่งแสนครูดี ปี ๒๕๕๕
ชื่ออาจารย์ : นางเสาวนีย์ ไกรสงคราม
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 28 ต.ค. 2556,14:27  อ่าน 988 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เข้าร่วมชุมนุมลูกเสือสพป.กทม.ที่จังหวัดชลบุรี
ชื่ออาจารย์ : นายต่อยศ นาคะนาท
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 08 มิ.ย. 2555,10:06  อ่าน 1332 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : Best ชั้นอนุบาล
ชื่ออาจารย์ : นางเสาวนีย์ ไกรสงคราม
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 16 ก.พ. 2555,14:20  อ่าน 1735 ครั้ง
รายละเอียด..