ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : ผลงานทางวิชาการ
ชื่ออาจารย์ : นางเสาวนีย์ ไกรสงคราม
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 24 ต.ค. 2559,15:32  อ่าน 337 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : หนึ่งแสนครูดี ปี ๒๕๕๕
ชื่ออาจารย์ : นางเสาวนีย์ ไกรสงคราม
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 28 ต.ค. 2556,14:27  อ่าน 665 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : สื่อการสอนวิทยาศาสตร์
ชื่ออาจารย์ : นายพงษ์วิทย์ แสงทองสวัสดิ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 26 มิ.ย. 2556,16:52  อ่าน 983 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : สื่อการสอนการนับเลข
ชื่ออาจารย์ : นางสาวนิติญา ภูครองหิน
ตำแหน่ง : ครู
โพสเมื่อ : 17 มิ.ย. 2556,16:42  อ่าน 1444 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เข้าร่วมแข่งขันคณิตศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ
ชื่ออาจารย์ : นางกานต์กันต์ แก้วพรายตา
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 13 มิ.ย. 2555,09:52  อ่าน 1032 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การตรวจเยี่ยมห้องเรียนคณิตศาสตร์
ชื่ออาจารย์ : นางกานต์กันต์ แก้วพรายตา
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 13 มิ.ย. 2555,09:39  อ่าน 868 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การตรวจเยี่ยมห้องเรียนคณิตศาสตร์
ชื่ออาจารย์ : นางกานต์กันต์ แก้วพรายตา
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 13 มิ.ย. 2555,08:54  อ่าน 960 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เข้าร่วมชุมนุมลูกเสือสพป.กทม.ที่จังหวัดชลบุรี
ชื่ออาจารย์ : นายต่อยศ นาคะนาท
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 08 มิ.ย. 2555,10:06  อ่าน 1007 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การจัดการเรียนการสอนรายวิชา คณิตศาสตร์
ชื่ออาจารย์ : นางสาวนิติญา ภูครองหิน
ตำแหน่ง : ครู
โพสเมื่อ : 06 มิ.ย. 2555,15:15  อ่าน 841 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การจัดการเรียนการสอนวิชาการงานอาชีพ (การร้อยมาลัย)
ชื่ออาจารย์ : นางสาวภาส์สิณี กิติเจริญนันท์
ตำแหน่ง : ครู
โพสเมื่อ : 06 มิ.ย. 2555,14:02  อ่าน 1325 ครั้ง
รายละเอียด..