ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : ผลงานทางวิชาการ
ชื่ออาจารย์ : นางเสาวนีย์ ไกรสงคราม
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 24 ต.ค. 2559,15:32  อ่าน 393 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : หนึ่งแสนครูดี ปี ๒๕๕๕
ชื่ออาจารย์ : นางเสาวนีย์ ไกรสงคราม
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 28 ต.ค. 2556,14:27  อ่าน 719 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : สื่อการสอนวิทยาศาสตร์
ชื่ออาจารย์ : นายพงษ์วิทย์ แสงทองสวัสดิ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 26 มิ.ย. 2556,16:52  อ่าน 1040 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เข้าร่วมแข่งขันคณิตศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ
ชื่ออาจารย์ : นางกานต์กันต์ แก้วพรายตา
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 13 มิ.ย. 2555,09:52  อ่าน 1074 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การตรวจเยี่ยมห้องเรียนคณิตศาสตร์
ชื่ออาจารย์ : นางกานต์กันต์ แก้วพรายตา
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 13 มิ.ย. 2555,09:39  อ่าน 924 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การตรวจเยี่ยมห้องเรียนคณิตศาสตร์
ชื่ออาจารย์ : นางกานต์กันต์ แก้วพรายตา
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 13 มิ.ย. 2555,08:54  อ่าน 1016 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เข้าร่วมชุมนุมลูกเสือสพป.กทม.ที่จังหวัดชลบุรี
ชื่ออาจารย์ : นายต่อยศ นาคะนาท
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 08 มิ.ย. 2555,10:06  อ่าน 1066 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้ปฏิบัติงานด้านลูกเสือและเนตรนารีดีเด่น
ชื่ออาจารย์ : นายพงษ์วิทย์ แสงทองสวัสดิ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 06 มิ.ย. 2555,10:18  อ่าน 974 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : Best ชั้นอนุบาล
ชื่ออาจารย์ : นางเสาวนีย์ ไกรสงคราม
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 16 ก.พ. 2555,14:20  อ่าน 1485 ครั้ง
รายละเอียด..