สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน

 

สัญลักษณ์ของโรงเรียน

 

 

สัญลักษณ์ของโรงเรียนเป็นรูปขุนศึกสะพายดาบคู่นั่งคุกเข่าด้านหนึ่งลงจด พื้น อีกด้านหนึ่งตั้งขึ้น ประนมมือทั้งสองอยู่ระหว่างอก อันมีที่มาจากการที่รัชกาลที่ พระราชทานนามวัดชนะสงครามเนื่องจากทรงชนะศึกพม่าถึง ครั้ง ใน พ.. 2328, 2329 และ 2330 โรงเรียนซึ่งตั้งอยู่ในวัดจึงได้นำชื่ออันเป็นมงคลนี้มาเป็นชื่อของโรงเรียน ขุนศึกซึ่งเป็นทหารกล้าได้ออกสู้รบในสงครามอย่างกล้าหาญ สละชีพปกป้องพื้นปฐพีต่อสู้ข้าศึกศัตรูจนได้รับชัยชนะ ด้วยนิมิตหมายนี้ โรงเรียนจึงใช้รูปขุนศึกเป็นสัญลักษณ์ของโรงเรียน อันหมายถึง การอุทิศกาย ใจ ที่จะพัฒนาเยาวชนให้เป็นพลเมืองดีของชาติ ศาสน์ กษัตริย์ แม้จะต้องฟันฝ่าอุปสรรคทั้งปวง

 

 

 

 

 

 

 

JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 62.26 KB