ผู้มีอุปการะคุณ อุปถัมภ์โรงเรียน
ขอขอบพระคุณคุณชัยพล ฉันท์พัฒนาพานิช (ประธาน อปพร. เขตพระนคร) และคณะได้บริจาคเครื่องกรองน้ำ และถังเก็บน้ำ ให้แก่โรงเรียน โดยโรงเรียนได้นำไปบริหารจัดการในการใช้ประโยชน์ให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ และเกิดประโยชน์สูงสุดตามเป้าหมายอย่างดียิ่ง
วันจันทร์ที่ 6 มีนาคม 2566
คุณชัยพล ฉันท์พัฒนาพานิช (ประธาน อปพร. เขตพระนคร) และคณะได้บริจาคเครื่องกรองน้ำ และถังเก็บน้ำ ให้แก่โรงเรียน โดยโรงเรียนได้นำไปบริหารจัดการในการใช้ประโยชน์ให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ และเกิดประโยชน์สูงสุดตามเป้าหมายอย่างดียิ่ง
ขออำนาจแห่งบุญกุศลที่ท่านได้ทำบุญครั้งนี้ จงดลบันดาลประทานพรให้ท่านและครอบครัวประสบแต่ความสุข ความเจริญ ด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ธนสารสมบัติ ทุกประการเทอญฯ

โพสเมื่อ : 24 มี.ค. 2566,15:05   อ่าน 119 ครั้ง