ผู้มีอุปการะคุณ อุปถัมภ์โรงเรียน
ขอขอบพระคุณคุณนพดล องค์ศรีกูล พร้อมครอบครัว ได้บริจาคเงินในการสนับสนุนการศึกษานักเรียนโรงเรียนวัดชนะสงคราม และบริจาคเงินสนับสนุนกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือของโรงเรียน
วันศุกร์ที่ 3 มีนาคม 2566
คุณนพดล องค์ศรีกูล พร้อมครอบครัว ได้บริจาคเงินในการสนับสนุนการศึกษานักเรียนโรงเรียนวัดชนะสงคราม และบริจาคเงินสนับสนุนกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือของโรงเรียน
ขออำนาจแห่งบุญกุศลที่ท่านได้ทำบุญครั้งนี้ จงดลบันดาลประทานพรให้ท่านและครอบครัวประสบแต่ความสุข ความเจริญ ด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ธนสารสมบัติ ทุกประการเทอญฯ
????????????

โพสเมื่อ : 24 มี.ค. 2566,15:04   อ่าน 111 ครั้ง