พระเทพวิมลมุนี
พระเทพวิมลมุนี (เจ้าอาวาสวัดชนะสงคราม ราชวรมหาวิหาร)
พระเทพวิมลมุนี (กฤช  กิตฺติวํโส น.ธ. เอก ป.ธ.๓) 
 เจ้าอาวาสวัดชนะสงคราม ราชวรมหาวิหาร
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 289.94 KB