ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

นางสาวสุปราณี อุปรา
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้โรงเรียนพัฒนาปรับปรุงรายการใดมากที่สุด
กิจกรรมการเรียนการสอน
กิจกรรมหน้าเสาธง
ความสะอาดห้องสุขขา
อาหารกลางวัน
อื่นๆ
ดูผลโหวด
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 20/01/2012
ปรับปรุง 25/05/2020
สถิติผู้เข้าชม 2139941
Page Views 2627708
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนวัดคู้บอน (วัฒนานันท์อุทิศ) บางชัน คลองสามวา
2 โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ คลองตัน คลองเตย
3 โรงเรียนโรจน์เสรีอนุสรณ์ คลองตัน คลองเตย
4 โรงเรียนอนุบาลเทพบุตร คลองตัน คลองเตย
5 โรงเรียนสิงฟ้า คลองตัน คลองเตย
6 โรงเรียนอนุบาลวัดธาตุทอง คลองตัน คลองเตย 3902917
7 โรงเรียนอนุบาลทอสี คลองตัน คลองเตย
8 โรงเรียนเกษมพิทยา คลองตัน คลองเตย 3912357
9 โรงเรียนอนุบาลมารี คลองตัน คลองเตย
10 โรงเรียนแอ๊ดเวนตีสเอกมัย คลองตัน คลองเตย
11 โรงเรียนอนุบาลดารารัตน์ คลองตัน คลองเตย
12 โรงเรียนสายน้ำทิพย์ คลองตัน คลองเตย
13 โรงเรียนดรุณาลัยสุขุมวิท คลองตัน คลองเตย
14 โรงเรียนวชิรสิน คลองตัน คลองเตย
15 โรงเรียนอนุบาลเทพสนิท คลองตัน คลองเตย
16 โรงเรียนเจริญวุฒิวิทยา คลองตัน คลองเตย
17 โรงเรียนพระหฤทัยพัฒนเวศน์ คลองตัน คลองเตย
18 โรงเรียนอนุบาลมิตรเด็ก คลองตัน คลองเตย
19 โรงเรียนอนุบาลดิษยศริน คลองตัน คลองเตย
20 โรงเรียนอนุบาลอุทยานเด็ก คลองตัน คลองเตย
21 โรงเรียนวรรณวิทย์ คลองเตย คลองเตย
22 โรงเรียนอนุบาลแสงวิทย์ คลองเตย คลองเตย
23 โรงเรียนคลองเตยวิทยา คลองเตย คลองเตย
24 โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์ คลองเตย คลองเตย
25 โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ คลองเตย คลองเตย
26 โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย คลองเตย คลองเตย
27 โรงเรียนขจรศึกษา คลองเตย คลองเตย
28 โรงเรียนสามัคคีสงเคราะห์ คลองเตย คลองเตย
29 โรงเรียนอนุบาลบุษรา คลองเตย คลองเตย
30 โรงเรียนไทยประสิทธิ์ศาสตร์ คลองเตย คลองเตย
31 โรงเรียนอนุบาลนพพรรณ พระโขนง คลองเตย
32 โรงเรียนซินหยกฮั้วกงฮัก พระโขนง คลองเตย
33 โรงเรียนศรีวิกรณ์ พระโขนง คลองเตย
34 โรงเรียนพระโขนงวิทยา พระโขนง คลองเตย
35 โรงเรียนอนุบาลบ้านรัก พระโขนง คลองเตย
36 โรงเรียนอนุบาลอธิพร พระโขนง คลองเตย
37 โรงเรียนดาราคาม พระโขนง คลองเตย
38 โรงเรียนอนุบาลจินดาวิทย์ พระโขนง คลองเตย
39 โรงเรียนปทุมคงคา พระโขนง คลองเตย
40 โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนา พระโขนง คลองเตย
41 โรงเรียนอนุบาลทักษิณา พระโขนง คลองเตย
42 โรงเรียนพระแม่มารีพระโขนง พระโขนง คลองเตย
43 โรงเรียนวิศาลวิทย์ พระโขนง คลองเตย
44 โรงเรียนอนุบาลใจดี พระโขนง คลองเตย
45 โรงเรียนปัญจทรัพย์ ดินแดง
46 โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี ดินแดง
47 โรงเรียนกุนนทีรุทธารามวิทยาคม ดินแดง ดินแดง
48 โรงเรียนพร้อมพรรณวิทยา ดินแดง ดินแดง 02 2451966
49 โรงเรียนอนุบาลผ่องพรรณ ดินแดง ดินแดง
50 โรงเรียนประไพพัฒน์ ดินแดง ดินแดง
51 โรงเรียนอนุบาลปรางชมพู ดินแดง ดินแดง
52 โรงเรียนถาวรวิทยาคาร ดินแดง ดินแดง
53 โรงเรียนสามัคคีบำรุงวิทยา ดินแดง ดินแดง
54 โรงเรียนอนุบาลเอกลักษณ์ ดินแดง ดินแดง
55 โรงเรียนจำนงค์พิทยา ดินแดง ดินแดง
56 โรงเรียนแม่พระฟาติมา ดินแดง ดินแดง
57 โรงเรียนอนุบาลสมใจ ดินแดง ดินแดง
58 โรงเรียนกอบวิทยา ดินแดง ดินแดง
59 โรงเรียนอนุบาลปานตา ดินแดง ดินแดง
60 โรงเรียนนิธิปริญญา ดินแดง ดินแดง
61 โรงเรียนอนุบาลชินณพงศ์ ดินแดง ดินแดง
62 โรงเรียนอำนวยพิทยา ดินแดง ดินแดง
63 โรงเรียนจำนงค์วิทยา ดินแดง ดินแดง
64 โรงเรียนสตรีพร้อมพรรณวิทยา ดินแดง ดินแดง
65 โรงเรียนอนุบาลสัตย์สงวนอนุสรณ์ ดินแดง ดินแดง
66 โรงเรียนจันทรวิชา ดินแดง ดินแดง
67 โรงเรียนอนุบาลแก้ว ดุสิต
68 โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมป์สื่อสารสงเคราะห์ ดุสิต
69 โรงเรียนอนุบาลสาริน ดุสิต
70 โรงเรียนช่างอากาศอำรุง ดุสิต
71 โรงเรียนสิริสาสน์วิทยาลัย ดุสิต
72 โรงเรียนศรีดรุณ ดุสิต
73 โรงเรียนกฤษฎาวิทย์ ดุสิต
74 โรงเรียนราชินีบน ดุสิต
75 โรงเรียนอนุบาลศรีสัปดาห์ ดุสิต
76 โรงเรียนทบอ.สื่อสารสงเคราะห์ ดุสิต
77 โรงเรียนอนุบาลนาฏศิลป์สัมพันธ์ ดุสิต
78 โรงเรียนสุภาวดี ดุสิต
79 โรงเรียนเยาวชนศึกษา ดุสิต
80 โรงเรียนอนุบาลธนสมบูรณ์สามเสน ดุสิต
81 โรงเรียนอัมพวันศึกษา ดุสิต 2431979
82 โรงเรียนสตรีเนติศึกษา ดุสิต
83 โรงเรียนพันธะศึกษา ดุสิต ดุสิต
84 โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย ดุสิต ดุสิต
85 โรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร ดุสิต ดุสิต
86 โรงเรียนราขวัตรวิทยา ดุสิต ดุสิต
87 โรงเรียนวัดโบสถ์ ดุสิต ดุสิต
88 โรงเรียนพันธะศึกษาแผนกมัธยม ดุสิต ดุสิต
89 โรงเรียนอักษรเจริญ ดุสิต ดุสิต
90 โรงเรียนพันธะวัฒนา ดุสิต ดุสิต
91 โรงเรียนราชวินิต ดุสิต ดุสิต 022812156, 022820217, 022821807
92 โรงเรียนวัดน้อยนพคุณ ถนนนครไชยศรี ดุสิต
93 โรงเรียนโยธินบูรณะ ถนนนครไชยศรี ดุสิต
94 โรงเรียนอนุบาลยุววิทย์ วชิรพยาบาล ดุสิต
95 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ วชิรพยาบาล ดุสิต
96 โรงเรียนโยนออฟอาร์ค วชิรพยาบาล ดุสิต
97 โรงเรียนอนุบาลธรรมาภิรักษ์เทเวศน์ วชิรพยาบาล ดุสิต
98 โรงเรียนวัดราชาธิวาส วชิรพยาบาล ดุสิต
99 โรงเรียนคอนเซ็ปชัญ วชิรพยาบาล ดุสิต
100 โรงเรียนโยนออฟอาร์คอนุบาล วชิรพยาบาล ดุสิต
101 โรงเรียนเซนต์คาเบรียล วชิรพยาบาล ดุสิต
102 โรงเรียนนันทนศึกษา สวนจิตรลดา ดุสิต
103 โรงเรียนราชวินิต มัธยม สวนจิตรลดา ดุสิต 022820117, 022827897 ต่อ 105, 102
104 โรงเรียนอนุบาลทิพพรรณี สวนจิตรลดา ดุสิต 2413401-2
105 โรงเรียนจิตรลดา สวนจิตรลดา ดุสิต
106 โรงเรียนวัดช่างเหล็ก คลองชักพระ ตลิ่งชัน (02 ) 4243326
107 โรงเรียนกวดวิชาบ้านเดอมงฟอร์ต ทุ่งครุ ทุ่งครุ
108 โรงเรียนดรุณวัฒนา ศิริราช บางกอกน้อย 081-9199041
109 โรงเรียนนพรัตน์พัฒนศาสตร์ แสมดำ บางขุนเทียน
110 โรงเรียนเพาะปัญญา และ โรงเรียนอนุบาลเพาะปัญญา วัดพระยาไกร บางคอแหลม 2891024
111 โรงเรียนอนุบาลแสงโสมฉันทมิตร บางซื่อ บางซื่อ
112 โรงเรียนพรศรีวิทยาบางโพ บางซื่อ บางซื่อ
113 โรงเรียนอนุบาลจำนงค์ศิลป์ บางซื่อ บางซื่อ
114 โรงเรียนสุวรรณสุทธารามวิทยา บางซื่อ บางซื่อ
115 โรงเรียนกรุงธนรัตนาลัย บางซื่อ บางซื่อ
116 โรงเรียนปิ่นวัฒนา บางซื่อ บางซื่อ
117 โรงเรียนสมศรีรื่นศึกษา บางซื่อ บางซื่อ
118 โรงเรียนบางโพศึกษา บางซื่อ บางซื่อ
119 โรงเรียนวีระพิทยา บางซื่อ บางซื่อ
120 โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สงวนวิทยา บางซื่อ บางซื่อ
121 โรงเรียนซินไตท้ง บางซื่อ บางซื่อ
122 โรงเรียนโรงเรียนโยธินบูรณะ2(สุวรรณสุทธาราม) บางซื่อ บางซื่อ 5869391
123 โรงเรียนอนุบาลเจริญจรัมพรวิทยา บางซื่อ บางซื่อ
124 โรงเรียนกุลวรรณศึกษา บางซื่อ บางซื่อ
125 โรงเรียนผะดุงศิษย์พิทยา บางซื่อ บางซื่อ
126 โรงเรียนอนุบาลกุลวรรณ บางซื่อ บางซื่อ
127 โรงเรียนวัดเวตวันธรรมาวาส บางซื่อ บางซื่อ
128 โรงเรียนประชาราษฎร์พิทยา บางซื่อ บางซื่อ
129 โรงเรียนส่งเสริมวิทยา บางซื่อ บางซื่อ
130 โรงเรียนอนุบาลแสงโสม บางซื่อ บางซื่อ
131 โรงเรียนเทพสัมฤทธิ์วิทยา บางซื่อ บางซื่อ
132 โรงเรียนราชนันทาจารย์สามเสนวิทยาลัย 2 บางซื่อ บางซื่อ
133 โรงเรียนรัตนวิทยาบางซื่อ บางซื่อ บางซื่อ
134 โรงเรียนอนุบาลบวรพรรณ บางซื่อ บางซื่อ
135 โรงเรียนชูธรรมานุสรณ์ บางซื่อ บางซื่อ
136 โรงเรียนอรรถวิทย์ บางนา บางนา 02744-8818-9
137 โรงเรียนสิริรัตนาธร บางนา บางนา
138 โรงเรียนอัสสัมชัญ บางรัก บางรัก
139 โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา บางรัก บางรัก
140 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ บางรัก บางรัก
141 โรงเรียนเยนเฮส์เม็นโมเรียล มหาพฤฒาราม บางรัก
142 โรงเรียนคริสต์ธรรมวิทยา มหาพฤฒาราม บางรัก
143 โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม มหาพฤฒาราม บางรัก
144 โรงเรียนอนุบาลจิดาภา มหาพฤฒาราม บางรัก
145 โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ สีลม บางรัก
146 โรงเรียนอนุบาลรักลูก สีลม บางรัก
147 โรงเรียนอนุบาลชวนชื่น สีลม บางรัก
148 โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย สีลม บางรัก
149 โรงเรียนสัจจพิทยา สีลม บางรัก
150 โรงเรียนจี้จึ้ง สีลม บางรัก
151 โรงเรียนอนุบาลเปล่งประสิทธิ์ สีลม บางรัก
152 โรงเรียนกว่างเจ้า สีลม บางรัก
153 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์สีลม สีลม บางรัก
154 โรงเรียนพุทธจักรวิทยา สี่พระยา บางรัก
155 โรงเรียนยุหมินพัฒนา สี่พระยา บางรัก
156 โรงเรียนอนุบาลเสริมมิตร สี่พระยา บางรัก
157 โรงเรียนอาทรศึกษา สี่พระยา บางรัก
158 โรงเรียนวัดพรหมสุวรรณสามัคคี บางไผ่ บางแค
159 โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง (งามศิริวิทยาคาร) หลักสอง บางแค
160 โรงเรียนประสาทวิทย์วัฒนา ปทุมวัน
161 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ปทุมวัน ปทุมวัน
162 โรงเรียนดรุณอักษร ปทุมวัน ปทุมวัน
163 โรงเรียนสตรีศรีบำรุง รองเมือง ปทุมวัน
164 โรงเรียนอนุบาลสุนรา รองเมือง ปทุมวัน
165 โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย ลุมพินี ปทุมวัน
166 โรงเรียนอนุบาลสุนี ลุมพินี ปทุมวัน
167 โรงเรียนจำรูญพิทยา ลุมพินี ปทุมวัน
168 โรงเรียนอนุบาลจุไรรัตน์ ลุมพินี ปทุมวัน
169 โรงเรียนพระมหาไถ่ศึกษา ลุมพินี ปทุมวัน
170 โรงเรียนอนุบาลแสงประเสริฐ ลุมพินี ปทุมวัน
171 โรงเรียนสุนีพิทยา ลุมพินี ปทุมวัน
172 โรงเรียนปิยะจิตวิทยา สวนหลวง ประเวศ 023210388
173 โรงเรียนเทพศิรินทร์ ป้อมปราบศัตรูพ่าย
174 โรงเรียนบำรุงอิสลามวิทยา คลองมหานาค ป้อมปราบศัตรูพ่าย 026216348
175 โรงเรียนบัณฑืตวิทยา คลองมหานาค ป้อมปราบศัตรูพ่าย
176 โรงเรียนอนุบาลบ้านบาตร บ้านบาตร ป้อมปราบศัตรูพ่าย
177 โรงเรียนประสาทวุฒิ บ้านบาตร ป้อมปราบศัตรูพ่าย
178 โรงเรียนวัดสระเกศ บ้านบาตร ป้อมปราบศัตรูพ่าย
179 โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ป้อมปราบ ป้อมปราบศัตรูพ่าย
180 โรงเรียนวัดพลับพลาชัย ป้อมปราบ ป้อมปราบศัตรูพ่าย
181 โรงเรียนสมานศึกษาวิทยา วัดเทพศิรินทร์ ป้อมปราบศัตรูพ่าย
182 โรงเรียนเจริญศึกษา วัดโสมนัส ป้อมปราบศัตรูพ่าย
183 โรงเรียนวัดโสมนัส วัดโสมนัส ป้อมปราบศัตรูพ่าย 022810792, 022820131
184 โรงเรียนสตรีจุลนาค วัดโสมนัส ป้อมปราบศัตรูพ่าย
185 โรงเรียนไทยประสาทวิทยา วัดโสมนัส ป้อมปราบศัตรูพ่าย
186 โรงเรียนอนุบาลรัศมี สามเสนใน พญาไท
187 โรงเรียนธำรงวิทย์ สามเสนใน พญาไท
188 โรงเรียนอนุบาลพิณทิพย์ สามเสนใน พญาไท
189 โรงเรียนดาริกา สามเสนใน พญาไท
190 โรงเรียนอนุบาลดรุณา สามเสนใน พญาไท
191 โรงเรียนอนุบาลสุชาวดี สามเสนใน พญาไท
192 โรงเรียนสวนบัว สามเสนใน พญาไท
193 โรงเรียนอนุบาลรัศมีอรรถวิมล สามเสนใน พญาไท
194 โรงเรียนรุจิเสรีวิทยา สามเสนใน พญาไท
195 โรงเรียนอนุบาลเพ็ญสันต์ สามเสนใน พญาไท
196 โรงเรียนเทพปัญญา สามเสนใน พญาไท
197 โรงเรียนอนุบาลเบญจมาศ สามเสนใน พญาไท
198 โรงเรียนอนุบาลหัศแก้ว สามเสนใน พญาไท
199 โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ สามเสนใน พญาไท 022799802
200 โรงเรียนสัตย์สงวนวิทยา สามเสนใน พญาไท
201 โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย สามเสนใน พญาไท
202 โรงเรียนอนุบาลสวนสวรรค์ สามเสนใน พญาไท
203 โรงเรียนเรวดี สามเสนใน พญาไท
204 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย พระนคร
205 โรงเรียนพิมานวิทย์ พระนคร
206 โรงเรียนแสนยานุกรวิทยา พระนคร
207 โรงเรียนสุพมาศพิทยาคม พระนคร
208 โรงเรียนวัดชนะสงคราม ชนะสงคราม พระนคร 020436548
209 โรงเรียนอัมพรไพศาลอนุสรณ์ ชนะสงคราม พระนคร
210 โรงเรียนอนุบาลเขียนนิวาสน์ ชนะสงคราม พระนคร
211 โรงเรียนสตรีวิทยา บวรนิเวศ พระนคร
212 โรงเรียนวัดบวรนิเวศ บวรนิเวศ พระนคร
213 โรงเรียนสตรีวรนาถ บางขุนพรหม พระนคร
214 โรงเรียนสวนเด็ก บางขุนพรหม พระนคร
215 โรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์ บางขุนพรหม พระนคร
216 โรงเรียนวัลยา บางขุนพรหม พระนคร
217 โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก บ้านพานถม พระนคร 022816104
218 โรงเรียนวัดราชบพิธ พระบรมมหาราชวัง พระนคร
219 โรงเรียนราชินี พระบรมมหาราชวัง พระนคร
220 โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ พระบรมมหาราชวัง พระนคร
221 โรงเรียนวัดสังเวช วัดสามพระยา พระนคร
222 โรงเรียนเบญจมราชาลัย สำราญราษฎร์ พระนคร
223 โรงเรียนภารตวิทยาลัย สำราญราษฎร์ พระนคร
224 โรงเรียนมูลนิธิวัดราษฎร์ศรัทธาธรรมสงเคราะห์ บางจาก พระโขนง
225 โรงเรียนสวนนันทวัน บางจาก พระโขนง
226 โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย บางจาก พระโขนง
227 โรงเรียนอนุบาลปาณยา บางจาก พระโขนง
228 โรงเรียนสมาหารศึกษา บางจาก พระโขนง
229 โรงเรียนอนุบาลสวนดรุณ บางจาก พระโขนง
230 โรงเรียนบพิธวิทยา บางจาก พระโขนง
231 โรงเรียนเลียงแสงทองอนุบาล บางจาก พระโขนง
232 โรงเรียนอนุบาลวัฒนาอุปถัมภ์ บางจาก พระโขนง
233 โรงเรียนนวลวรรณศึกษา บางจาก พระโขนง
234 โรงเรียนสหะพาณิชย์แผนสามัญปุณณวิถี บางจาก พระโขนง
235 โรงเรียนใจรักอนุบาล บางจาก พระโขนง
236 โรงเรียนอนุบาลปิ่นเพชร บางจาก พระโขนง
237 โรงเรียนอนุบาลสุนทร บางจาก พระโขนง
238 โรงเรียนวัดวชิรธรรมสาธิต บางจาก พระโขนง 023939123
239 โรงเรียนสมถวิล บางจาก พระโขนง 3325253-4
240 โรงเรียนอนุบาลนฤมล บางจาก พระโขนง
241 โรงเรียนนารีนิรมล บางจาก พระโขนง
242 โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย บางจาก พระโขนง 023115185, 023111786
243 โรงเรียนอนุบาลวัฒนาสาธิต บางจาก พระโขนง
244 โรงเรียนสุทธิบงกข บางนา พระโขนง
245 โรงเรียนเฉลิมสาสน์ศึกษาบางนา บางนา พระโขนง
246 โรงเรียนอนุบาลพรรณทิพย์ บางนา พระโขนง
247 โรงเรียนเปรมสันต์ บางนา พระโขนง
248 โรงเรียนอนุบาลนวลทอง บางนา พระโขนง
249 โรงเรียนอนุบาลเจริญพงศ์ บางนา พระโขนง
250 โรงเรียนรุ่งเรืองวิทยา บางนา พระโขนง
251 โรงเรียนอนุบาลพัสวี บางนา พระโขนง
252 โรงเรียนอนุบาลอุดมสุข บางนา พระโขนง
253 โรงเรียนสรรพาวุธวิทยา บางนา พระโขนง
254 โรงเรียนอนุบาลปราณี บางนา พระโขนง
255 โรงเรียนประภามนตรี บางนา พระโขนง
256 โรงเรียนอนุบาลศรีศึกษา บางนา พระโขนง
257 โรงเรียนลาซาล บางนา พระโขนง
258 โรงเรียนพิพัฒนา พระโขนง พระโขนง
259 โรงเรียนไชยฉิมพลีวิทยาคม บางแวก ภาษีเจริญ
260 โรงเรียนวรมงคล ยานนาวา
261 โรงเรียนอนุบาลมลิวัลย์ ช่องนนทรี ยานนาวา
262 โรงเรียนทวีวัฒนา ช่องนนทรี ยานนาวา
263 โรงเรียนเจ้าพระยาวิทยาคม ช่องนนทรี ยานนาวา
264 โรงเรียนนนทรีวิทยา ช่องนนทรี ยานนาวา 022862105, 022865035 ต่อ 103, 118
265 โรงเรียนวรสารพิทยา ช่องนนทรี ยานนาวา
266 โรงเรียนประถมนนทรี ช่องนนทรี ยานนาวา 022491446
267 โรงเรียนอนุบาลมณีรัตน์ ช่องนนทรี ยานนาวา
268 โรงเรียนตรีวิทยา บางโพงพาง ยานนาวา
269 โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา บางโพงพาง ยานนาวา
270 โรงเรียนสารสาสน์พัฒนา บางโพงพาง ยานนาวา
271 โรงเรียนอนุบาลมงคลวรรณ บางโพงพาง ยานนาวา
272 โรงเรียนอนุบาลบ้านทรงไทย บางโพงพาง ยานนาวา
273 โรงเรียนสารสาสน์พิทยา บางโพงพาง ยานนาวา
274 โรงเรียนพระแม่มารีสาธุประดิษฐ์ บางโพงพาง ยานนาวา
275 โรงเรียนอนุบาลพระแม่แห่งยุติธรรม บางโพงพาง ยานนาวา
276 โรงเรียนปานะพันธุ์พญาไท ราชเทวี
277 โรงเรียนอนุบาลจารุณี ราชเทวี
278 โรงเรียนสัมมาชีวศิลป์ ราชเทวี
279 โรงเรียนสมาคมสตรีไทย ราชเทวี
280 โรงเรียนอนุบาลไทรทอง ราชเทวี
281 โรงเรียนปริญญาทิพย์ ราชเทวี
282 โรงเรียนอนุบาลกิตติกุล ราชเทวี
283 โรงเรียนอนุบาลอิ่มเอม ราชเทวี
284 โรงเรียนอนุบาลพันธ์พิศวัฒนา ราชเทวี
285 โรงเรียนอนุบาลทองอินทร์ ราชเทวี
286 โรงเรียนบ้านครัววิทยา ถนนเพชรบุรี ราชเทวี 022168539
287 โรงเรียนประเทืองวิทย์อุรุพงษ์ ทุ่งพญาไท ราชเทวี
288 โรงเรียนศรีอยุธยา ทุ่งพญาไท ราชเทวี
289 โรงเรียนอนุบาลหมีน้อย ทุ่งพญาไท ราชเทวี
290 โรงเรียนพญาไท ทุ่งพญาไท ราชเทวี
291 โรงเรียนสันติราษฏร์วิทยาลัย ทุ่งพญาไท ราชเทวี
292 โรงเรียนอนุบาลตันติเมธ ทุ่งพญาไท ราชเทวี
293 โรงเรียนสวนมิสกวัน ทุ่งพญาไท ราชเทวี
294 โรงเรียนสตรีประเทืองวิทย์อุรุพงษ์ ทุ่งพญาไท ราชเทวี
295 โรงเรียนมักกะสันพิทยา มักกะสัน ราชเทวี
296 โรงเรียนเซนต์ดอมินิก มักกะสัน ราชเทวี
297 โรงเรียนวัฒนศิลป์วิทยาลัย มักกะสัน ราชเทวี
298 โรงเรียนโกวิทธำรง มักกะสัน ราชเทวี
299 โรงเรียนวัดสังฆราชา ลาดกระบัง ลาดกระบัง
300 โรงเรียนวัดสังฆราชา ลาดกระบัง ลาดกระบัง 021812213
301 โรงเรียนคริสต์ธรรมศึกษา วัฒนา 3923738,3915015
302 โรงเรียนอนุบาลสี่พี่น้อง วัฒนา
303 โรงเรียนแสงหิรัญ พระโขนงเหนือ วัฒนา 02 311 1525
304 โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง พระโขนงเหนือ วัฒนา
305 โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ พระโขนงเหนือ วัฒนา
306 โรงเรียนวัดมหาบุศย์ (พิทักษ์ถาวรคุณ) สวนหลวง สวนหลวง 0-2311-1483
307 โรงเรียนสุเหร่าใหม่ สวนหลวง สวนหลวง
308 โรงเรียนเผยอิง จักรวรรดิ สัมพันธวงศ์
309 โรงเรียนมหาวีรานุวัตร ตลาดน้อย สัมพันธวงศ์
310 โรงเรียนกุหลาบวัฒนา ตลาดน้อย สัมพันธวงศ์
311 โรงเรียนอนุบาลจงจิตต์ ตลาดน้อย สัมพันธวงศ์
312 โรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย ตลาดน้อย สัมพันธวงศ์
313 โรงเรียนกุหลาบวิทยา ตลาดน้อย สัมพันธวงศ์
314 โรงเรียนวัดชัยชนะสงคราม(วัดตึก) สัมพันธวงศ์ สัมพันธวงศ์ 022213879
315 โรงเรียนวิริยาลัย สาทร
316 โรงเรียนมังคละศึกษา สาทร
317 โรงเรียนอนุบาลอนันตศานติศึกษา สาทร
318 โรงเรียนวัดสุทธิวราราม สาทร
319 โรงเรียนเธียรประสิทธิ์ศาสตร์ ทุ่งมหาเมฆ สาทร
320 โรงเรียนอนุบาลจันทร์ ทุ่งมหาเมฆ สาทร
321 โรงเรียนอนุบาลสิรินทิพย์ ทุ่งมหาเมฆ สาทร
322 โรงเรียนยานนาเวศวิทยาคม ทุ่งวัดดอน สาทร
323 โรงเรียนพระแม่มารีสาทร ทุ่งวัดดอน สาทร
324 โรงเรียน จิ้นเตอะ ทุ่งวัดดอน สาทร 02 2863115
325 โรงเรียนอนุบาลอารีวิทย์ ทุ่งวัดดอน สาทร
326 โรงเรียนตรอกจันทน์วิทยา ทุ่งวัดดอน สาทร
327 โรงเรียนอนุบาลพิรินทร ทุ่งวัดดอน สาทร
328 โรงเรียนชาญเวทย์ศึกษาและตรอกจันทน์วิทยา ทุ่งวัดดอน สาทร 2121232
329 โรงเรียนเบญจวรรณศึกษา ทุ่งวัดดอน สาทร
330 โรงเรียนบำรุงศึกษา ทุ่งวัดดอน สาทร
331 โรงเรียนอนุบาลแสงเรือนศึกษา ทุ่งวัดดอน สาทร
332 โรงเรียนทุ่งมหาเมฆ ทุ่งวัดดอน สาทร
333 โรงเรียนอนุบาลวัฒนา ยานนาวา สาทร
334 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา ยานนาวา สาทร
335 โรงเรียนอนุบาลพรประสิทธิ์ ยานนาวา สาทร
336 โรงเรียนโกศลวิทยา ยานนาวา สาทร 2110037
337 โรงเรียนบำรุงอนุชนวิทยา ยานนาวา สาทร
338 โรงเรียนอนุบาลแสงอรุณพระนคร ยานนาวา สาทร
339 โรงเรียนสุริยานุสรณ์ ยานนาวา สาทร
340 โรงเรียนนิพัทธ์วิทยา ยานนาวา สาทร
341 โรงเรียนศิลปวัฒนา ยานนาวา สาทร
342 โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย ยานนาวา สาทร
343 โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม ยานนาวา สาทร
344 โรงเรียนอนุบาลพงษ์ภูวดล ยานนาวา สาทร
345 โรงเรียนอนุบาลโกศล ยานนาวา สาทร
346 โรงเรียนศุภวิทย์ ยานนาวา สาทร
347 โรงเรียนบ้านเรียนเพลิน สายไหม สายไหม