ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้มีอุปการะคุณ อุปถัมภ์โรงเรียน
วันที่ ๒๗ พ.ค. ๕๘ คณะผู้ใหญ่ใจดี มอบเงินสนับสนุนการศึกษาให้กับนักเรียนชั้นอนุบาล

คณะผู้ใหญ่ใจดี มอบเงินสนับสนุนการศึกษาให้กับนักเรียนชั้นอนุบาล นำโดย คุณพรรณี เลิศสมผล ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัดชนะสงคราม คุณพีรวัฒน์ สุรเศรษฐ์ คุณวันวิสา หงษ์สุตะเมธี กลุ่มเครื่องเงินถนนข้าวสารตะนาวและเพื่อน คุณวิษณุ ชิรนุรังษี คุณมงคล ธนปิยานนท์ ร้านปาท่องโก๋เสวย และคณะ ในโอกาสนี้ขอขอบพระคุณท่าน เป็นอย่างสูง

 
โพสเมื่อ : 27 พ.ค. 2558,00:00   อ่าน 1509 ครั้ง