ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2566
เปิดรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2566
———————————————————-
ระดับชั้นอนุบาล 1 (3 ปีบริบูรณ์)
〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️
✅คุณสมบัติ - เกิดระหว่าง 17 พฤษภาคม 2562 - 16 พฤษภาคม 2563
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
ระดับชั้นอนุบาล 2 (อายุครบ 4 ปีบริบูรณ์)
〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️
✅คุณสมบัติ - เกิดระหว่าง 17 พฤษภาคม 2561 - 16 พฤษภาคม 2562
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
ระดับชั้นอนุบาล 3 (อายุครบ 5 ปีบริบูรณ์)
〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️
✅คุณสมบัติ - เกิดระหว่าง 1 มกราคม 2560 - 16 พฤษภาคม 2561
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️
✅คุณสมบัติ - นักเรียนที่มีอายุครบ 6 ปีบริบูรณ์
ย่างเข้าปีที่ 7 - เกิดระหว่าง 1 มกราคม 2559 - 31 ธันวาคม 2559 - หรือนักเรียนที่จบชั้นก่อนประถมศึกษา (อ.3)
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2-6
〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️
✅ต้องมีหนังสือรับรองจากโรงเรียนเดิม
หลักฐานการสมัคร (พร้อมรับรองสำเนา 1 ชุด)
✔️ สำเนาทะเบียนบ้าน (ของนักเรียน)
✔️ สำเนาสูติบัตร (ของนักเรียน)
✔️ สำเนาบัตรประชาชน (ของนักเรียน ถ้ามี)
✔️ สำเนาทะเบียนบ้าน ( บิดา-มารดา)
✔️ สำเนาบัตรประชาชน (บิดา-มารดา)
✔️ รูปถ่ายนักเรียนหน้าตรง ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 3 รูป
✔️ หนังสือรับรองจากโรงเรียนเดิม/เอกสารทางการศึกษาจากโรงเรียนเดิม (ในกรณีย้ายโรงเรียน)
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม ☎️ 02-0436548 หรือ ☎️ 095-6213952
เพจ โรงเรียนวัดชนะสงคราม ???? โรงเรียนวัดชนะสงคราม 77/1 แขวงชนะสงคราม เขตพระนคร กรุงเทพ 10200
⏰ ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30น.
โพสเมื่อ : 27 ก.พ. 2566,07:20   อ่าน 72 ครั้ง