ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562
รับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562
ระดับอนุบาล 1 ถึง ระดับชั้นประถมศึกาาปีที่ 6
ณ ห้องธุรการ โรงเรียนวัดชนะสงคราม 
เวลา 8.30-16.30 ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ
ติดต่อ 02-043-6548
-----------------------------------------------------------------
เอกสารการสมัคร
1.สำเนาสูติบัตรนักเรียน
2.สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียน
3.สำเนาทะเบียนบ้านบิดามารดา/ผู้ปกครอง
4.สำเนาบัตรประชาชนบิดามารดา
5.รูปถ่ายนักเรียน ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป

โพสเมื่อ : 11 มี.ค. 2562,14:47   อ่าน 625 ครั้ง