ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
O47 : มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่าง ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ ส่วนรวม
โพสเมื่อ : 10 ก.ย. 2562,14:31   อ่าน 377 ครั้ง