การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม
โรงเรียนวัดชนะสงครามได้จัดให้ช่องทางรับฟังความคิดเห็นโดยที่ผู้ปกครองและนักเรียนสามารถแสดงความคิดเห็นผ่านทาง Fanpage Facebook โรงเรียนวัดชนะสงคราม และทาง Chatbox Live  รวมถึงช่องทางต่าง ๆ ในเว็บไซต์ดรงเรียน โดยมีผู้ดูแลระบบคอยประสานและตอบคำถาม ข้อสเนอแนะ  เพื่อนำข้อเสนอแนะ ข้อร้องเรียน ไปปรับปรุงและพัฒนาให้เกืดความโปร่งใสต่อไป
Adobe Acrobat Document    ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.17 MB