ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา
วันศุกร์ ที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 นางสาวสุปราณี อุปรา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดชนะสงคราม พร้อมคณะครู บุคลากร นักศึกษาและนักเรียน ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพ
โพสเมื่อ : 28 ก.ค. 2563,09:25   อ่าน 19 ครั้ง