ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ประกวดทูตน้อยไอคอนสยาม ปี 4 "เอกลักษณ์ไทย สู่เอกลักษณ์โลก" ณ ICONLUXE HALL ไอคอนสยาม
วันที่ 3 กันยายน 2562 คุณครูปุณฑริกา ฤดีกิจดำรง และคุณครูนินันญา อ่อนอินทร์ นำนักเรียนจำนวน 4 คน ได้แก่ ด.ช. กฤษฎา แพงเกษร ด.ช.ศุภกร จันทาพูน ด.ช.ณัฐพงษ์ ดุมแก้วและด.ช.สิรวิชญ์ โสวิลัย นักเรียนโรงเรียนวัดชนะสงคราม เข้าร่วม ประกวดทูตน้อยไอคอนสยาม ปี 4 "เอกลักษณ์ไทย สู่เอกลักษณ์โลก" ณ ICONLUXE HALL ไอคอนสยาม
โพสเมื่อ : 07 พ.ย. 2562,14:33   อ่าน 73 ครั้ง