ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ 2561
วันศุกร์ที่ 3 สิงหาคม 2561
ดร.ภารดี ผางสง่า ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู และบุคลากรโรงเรียนวัดชนะสงคราม จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ซึ่งวันภาษาไทยแห่งชาติตรงกับวันที่ 29 กรกฎาคม ของทุกปี
*กิจกรรมช่วงเช้า
- กิจกรรมช่วงเช้าเริ่มด้วยพิธีเปิดงานวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2561 โดย ดร.ภารดี ผางสง่า ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานในพิธีฯ
- ต่อด้วยการแสดงต่างๆ ของนักเรียน ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล - ระดับประถมศึกษา 
*กิจกรรมช่วงบ่าย
- กิจกรรม เข้าฐานต่างๆ ซึ่งแต่ล่ะฐานเป็นฐานเกี่ยวกับวันภาษาไทย ซึ่งมีทั้งหมด 4 ฐาน
- กิจกรรม เขียนตามคำบอก ของชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 - 6
โพสเมื่อ : 30 พ.ย. 2561,14:27   อ่าน 154 ครั้ง