ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ปฐมนิเทศนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา

ปฐมนิเทศนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา

วันจันทร์ที่ 18 ธันวาคม 2560 ดร.ภารดี ผางสง่า ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดชนะสงคราม ปฐมนิเทศและให้การต้อนรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์ ชั้นปีที่ 3 และชั้นปีที่ 4 จากมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา จำนวน 14 คน ที่มาฝึกประสบการณ์ขั้นสังเกตการสอนและขั้นทดลองสอนที่โรงเรียนวัดชนะสงคราม ระยะเวลา 1 เดือน

โพสเมื่อ : 14 พ.ค. 2561,11:51   อ่าน 442 ครั้ง