ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น

โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น

วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน 2560 ดร.ภารดี ผางสง่า ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดชนะสงคราม ให้การต้อนรับ รศ.ดร.อนุชาติ ศรีศิริวัฒน์ รองอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ในการติดต่อประสานงานในการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยงโรงเรียนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาทักษะอาชีพของนักเรียน

โพสเมื่อ : 14 พ.ค. 2561,10:48   อ่าน 181 ครั้ง