ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
01 พ.ค. 62 ถึง 30 เม.ย. 63 ปฏิทินการปฏิบัติงาน ภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์
12 ส.ค. 60 รับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 รับทุนการศึกษา จากวัดชนะสงคราม
11 ส.ค. 60 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2560
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
10 ส.ค. 60 ซ่อมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2560
10 ส.ค. 60 ประเมินดรงเรียนคุณธรรม
04 ส.ค. 60 ประกวดร้องเพลงเพื่อแม่แห่งแผ่นดิน
ตั้งแต่เวลา 08.30 - 11.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่โรงเรียนวัดชนะสงคราม
ชุดนักเรียน
04 ส.ค. 60 รับทุนการศึกษา วัดสามพระยา
4 กค.60 คุณครูธนพร   บุญประสิทธิ์ นำนักเรียนจำนวน 4 คนเข้ารับทุนการศึกษาสงเคราะห์ปีที่ 31 กับมูลนิธิสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์(ฟื้น ชุตินธโร) วัดสามพระยา
03 ส.ค. 60 กิจกรรมครูอาสา จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ชุดนักเรียน
28 ก.ค. 60 ประกาศวันหยุดราชการ
PNG Image ดาวน์โหลดไฟล์
25 ก.ค. 60 กิจกรรมถวายพระพรชัยมงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ
ชุดนักเรียน
16 ก.ค. 60 นักเรียน ป.6 ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
07 ก.ค. 60 ร่วมกิจกรรมแห่เทียนพรรษา
ขอเชิญชวนร่วมทำบุญ โรงเรียนวัดชนะสงครามได้จัดกิจกรรม เนื่องในโอกาสวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ประจำปี 2560 โดยคณะครู นักเรียน ร่วมกันแต่งต้นเทียนพรรษา และจัดขบวนแห่เทียนไปในเส้นทางต่างๆ ในวันศุกร์ ที่ 7 กรกฎาคม 2560 และมีกิจกรรมถวายเทียนพรรษา ถวายปัจจัย และเครื่องไทยธรรม ณ พระอุโบสถวัดชนะสงครามราชวรมหาวิหาร จึงขอเชิญชวนร่วมทำบุญตามกำลังศรัทธา และขออนุโมทนาบุญ สาธุ กับผู้ที่ร่วมทำบุญ มา ณ โอกาสนี้ด้วย Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
03 ก.ค. 60 ถึง 07 ก.ค. 60 แห่เทียนพรรษา ร่วมทำบุญ ในสถานที่ ต่างๆ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
01 ก.ค. 60 ร่วมพิธีวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาต ประจำปี 2560
26 มิ.ย. 60 กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด
กิจกรรมเริ่มเวลา 13.00 - 14.30 น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดชนะสงคราม Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
นักเรียนแต่งชุดนักเรียน คุณครูเสื้อสีขาว โรงเรียนวัดชนะสงคราม
26 มิ.ย. 60 กิจกรรมของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย วันระลึกถึงสุนทรภู
คาบเรียนที่ 1 - 2 เวลา 08.20 - 10.40 น. ณ ห้องประชุมใหญ่โรงเรียนวัดชนะสงคราม
ชุดนักเรียน
23 มิ.ย. 60 เดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
กิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด วันศุกร์  ที่  23  มิถุนายน  2560 ตั้งแต่เวลา 09.30 - 10.30 น. บริเวณบางลำภู และถนนข้าวสาร โดยมีดุริยางค์ขบวนพาเรด นักเรียนชั้นอนุบาล 2 - 3 จำนวน 8 คน และนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 - 6 คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมกันเดินขบวนรณรงค์ในครั้งนี้ด้วย Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
ชุดนักเรียน โรงเรียนวัดชนะสงคราม
16 มิ.ย. 60 ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 / 2560
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
14 มิ.ย. 60 ถึง 17 มิ.ย. 60 ประกันอุบัติเหตุ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
08 มิ.ย. 60 เลือกตั้งประธานนักเรียน 2560
08 มิ.ย. 60 กิจกรรมไหว้ครู 2560
19 พ.ค. 60 เลือกกิจกรรมชมรม
18 พ.ค. 60 วันอัฎฐมีบูชา
ขอความร่วมมืข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน แต่งกายด้วยชุดขาว
16 พ.ค. 60 เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
นักเรียนอุนาล 3 ขวบ อนุบาล 1 อนุบาล 2 ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6
30 มี.ค. 60 ถึง 01 เม.ย. 60 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ไปศึกษาดูงานต่างจังหวัด
29 มี.ค. 60 ประกาศผลสอบ ป.1 - ป.6 และงานปัจฉิมนิเทศ ป.6
แต่งกายชุดนักเรียน / โรงเรียนวัดชนะสงคราม
08 มี.ค. 60 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 สอบ NT
ให้นักเรียนเตรียมดินสอ 2B ยางลบ ปากกาสีน้ำเงิน และบัตรประชาชน มาด้วยในวันสอบ 
โรงเรียนวัดชนะสงคราม / ชุดนักเรียน
08 มี.ค. 60 ถึง 15 พ.ค. 60 ปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ป.1, 2, 4, 5, 6
วันที่ 8 ป.3 ต้องมาสอบ NT
07 มี.ค. 60 รับเงินค่าเครื่องแบบนักเรียน (ผู้ปกครองเป็นผู้เซ็นต์รับเงินเอง) กับครูประจำชั้น ป.1 - ป.5
06 มี.ค. 60 ถึง 07 มี.ค. 60 สอบวัดผลปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกาา 2559
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สอบวัดผลปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559
โรงเรียนวัดชนะสงคราม / ชุดนักเรียน
03 มี.ค. 60 ถึง 07 มี.ค. 60 รับนมโรงเรียนสำหรับดื่มในช่วงปิดเทอม ป.1 - ป.6
20 พ.ค. 59 หยุดเรียน เนื่องวันวิสาขบูชา
16 พ.ค. 59 เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
โรงเรียนวัดชนะสงคราม / นักเรียนแต่งกาย ชุดนักเรียน ครูและบุคลากร ชุดสีกากี
29 ก.พ. 59 ผ้าป่าการศึกษา
25 ธ.ค. 58 ประถม ทัศนศึกษา
18 ธ.ค. 58 อนุบาล ทัศนศึกษา
03 พ.ย. 58 เปิดภาคเรียนที่ 2
29 ก.ย. 58 ถึง 30 ก.ย. 58 สอบปลายภาคเรียนที่ 1
17 ก.ย. 58 งานเกษียณ สพป.กทม.
15 ส.ค. 58 มหกรรมดนตรี โรงละครแห่งชาติ
12 ส.ค. 58 นักเรียนรับทุน วัดชนะสงคราม ทุกคน
11 ส.ค. 58 วันแม่แห่งชาติ
29 ก.ค. 58 แห่เทียน จำนำพรรษา
18 พ.ค. 58 เปิดภาคเรียนที่ 1
11 พ.ค. 58 ประชุมผู้ปกครอง
27 มี.ค. 58 ประกาศผลการเรียน
05 มี.ค. 58 ถึง 06 มี.ค. 58 สอบจุดเน้น
02 มี.ค. 58 ถึง 03 มี.ค. 58 สอบปลายภาคเรียนที่ 2
06 ก.พ. 58 ทัศนศึกษา จ.ราชบุรี
03 พ.ย. 57 เปิดภาคเรียนที่ 2
01 ต.ค. 57 ถึง 03 ก.ย. 57 เข้าค่ายลูกเสือ
01 ต.ค. 57 ปิดเทอม
29 ก.ย. 57 ถึง 30 ก.ย. 57 สอบปลายภาคเรียนที่ 1
16 ก.ย. 57 ผ้าป่าการศึกษา 2557
04 ก.ย. 57 งานเลี้ยงเกษียณครู ในสังกัด
14 ส.ค. 57 ถึง 15 ส.ค. 57 เวทีวิชาการ ร.ร.ไทยรัฐฯ
08 ส.ค. 57 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
04 ส.ค. 57 สอบกลางภาค
26 มิ.ย. 57 กิจกรรมวันสุนทรภู่
23 มิ.ย. 57 ประชุมผู้ปกครอง
12 มิ.ย. 57 ไหว้ครู
16 พ.ค. 57 เปิดเทอม ปีการศึกษา ๒๕๕๗
12 พ.ค. 57 ครูปฏิบัติงาน
28 มี.ค. 57 ปัจฉิม ป.๖
19 มี.ค. 57 ถึง 22 มี.ค. 57 สัมมนาหลอมแผน
07 มี.ค. 57 ทัศนศึกษา
03 มี.ค. 57 ถึง 04 มี.ค. 57 สอบปลายภาค
17 ก.พ. 57 ถึง 19 ก.พ. 57 รับการประเมินจาก สมศ.
10 ก.พ. 57 ประชุมผู้ปกครอง
05 ก.พ. 57 ผอ. สพป.กทม. ตรวจเยี่ยมโรงเรียน
10 ม.ค. 57 กีฬาสี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖
01 พ.ย. 56 นักเรียนเปิดเทอม ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๖
01 พ.ย. 56 กฐินพระราชทาน
28 ต.ค. 56 คณะครูเริ่มปฏิบัติงาน
02 ต.ค. 56 ถึง 04 ต.ค. 56 เข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ เนตรนารี ณ จ.เพชรบุรี
27 ก.ย. 56 สอบปลายภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๕๖
26 ก.ย. 56 งานเกษียณอายุราชการครู สังกัด สพป.กทม
24 ก.ย. 56 รับการประเมินประกันคุณภาพภายใน
14 ส.ค. 56 ถึง 18 ส.ค. 56 อบรมธรรมะ
09 ส.ค. 56 วันแม่แห่งชาติ 2556
19 ก.ค. 56 แห่เทียนจำนำพรรษา
26 มิ.ย. 56 วันสุนทรภู่และเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
20 มิ.ย. 56 ไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2556
18 มิ.ย. 56 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
12 มิ.ย. 56 เลือกตั้งประธานนักเรียน
31 พ.ค. 56 กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก
16 พ.ค. 56 เปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๖
ยินดีต้อนรับ

เปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๖
28 มี.ค. 56 ถึง 29 มี.ค. 56 สัมมนา หลอมแผน ณ จ.จันทบุรี
26 มี.ค. 56 วันแห่งความสำเร็จ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
18 มี.ค. 56 ถึง 22 มี.ค. 56 ประชุมเชิงปฏิบัติการ ๑๘-๒๒ มีนาคม ๕๖
ห้องเกียรติยศ
06 มี.ค. 56 ถึง 06 ก.พ. 56 ทัศนศึกษานอกสถานที่ ณ จังหวัดชลบุรี
04 มี.ค. 56 ถึง 05 ก.พ. 56 สอบวัดผลประเมินผล ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๕
01 มี.ค. 56 สอบวัดผลประเมินผล จุดเน้น ของ สพป.กทม
07 ก.พ. 56 ประชุมครูประจำเดือนกุมภาพันธ์
ห้องเกียรติยศ
15 ม.ค. 56 ขอเชิญร่วมงาน มุฑิตาคารวะครูอาจารย์โรงเรียนวัดชนะสงคราม
กิจกรรม รดน้ำขอพร ชมการแสดงของนักเรียน และครูอาวุโส
14 ม.ค. 56 ถึง 15 ม.ค. 56 ขอต้อนรับ คณะกรรมการตรวจสอบการเงิน จาก สพป.กทม.
13 ม.ค. 56 ขอแสดงความยินดี คณะครูโรงเรียนวัดชนะสงคราม รับรางวัล หนึ่งแสนครูดี
วันอาทิตย์ที่ ๑๓ มกราคม ๕๖ ณ หอประชุมคุรุสภา โดย รองนายกฯและรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา เป็นประธานในพิธี
10 ม.ค. 56 รับการเยี่ยมประเมินจาก คณะ กตปน.สพป.กทม
ห้องเกียรติยศ เครื่องแบบโรงเรียน
24 ธ.ค. 55 เชิญเที่ยวงานวันคริสต์มาส
โรงเรียนวัดชนะสงคราม/ชุดคาวบอย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
04 ธ.ค. 55 งานวันพ่อแห่งชาติ โรงเรียนวัดชนะสงคราม
เรียนเชิญ ผู้ปกครองร่วมกิจกรรม วันพ่อแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๕ โรงเรียนวัดชนะสงคราม เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ ห้องประชุม

เชิญชวนใส่เสื้อเหลืองตราสัญญลักษณ์ ธุรการ
28 พ.ย. 55 สืบสานวัฒนธรรมไทย
โรงเรียนวัดชนะสงครามจัดกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมไทย กิจกรรม ประกวดนางนพมาศ ประกวดกระทงใบตอง กระทงกระดาษ วาดภาพ และก๊อต ทาเลนท์ เวลา ๑๒.๐๐ น.
ห้องประชุมโรงเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
23 พ.ย. 55 รับการประเมินประกันคุณภาพการศึกษา ภายใน
19 พ.ย. 55 นางสุภาวดี ภาคนิคม วิทยากรสอนการทำกระทงด้วยกระดาษรีไซเติล
09 พ.ย. 55 กฐินพระราชทาน ณ วัดชนะสงคราม
ปกติขาว ชุดไทยหรือสากลนิยม
05 พ.ย. 55 ขอเชิญผู้ปกครองร่วมประชุม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555
ขอเชิญผู้ปกครองร่วมประชุม เพื่อรับทราบผลการดำเนินงาน และเสนอข้อคิดเห็นเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 ณ ห้องประชุมโรงเรียน
ธุรการ
31 ต.ค. 55 เชิญ คณะครู พนักงาน เข้าร่วมประชุม เวลา ๙.๐๐ น. เป็นต้นไป
ห้องเกียรติยศ ธุรการ
19 ต.ค. 55 คณะกรรมการศิษย์เก่าโรงเรียนวัดชนะสงคราม ประชุมรวมพลัง
บริหารทั่วไป
08 ต.ค. 55 เชิญ คณะครู พนักงาน เข้าร่วมประชุมก่อนปิดภาคเรียน ที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๕
เชิญ คณะครู พนักงาน เข้าร่วมประชุมก่อนปิดภาคเรียนที่ ๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. 
ห้องเกียรติยศ กลุ่มบริหาร
03 ต.ค. 55 ถึง 05 ต.ค. 55 ค่ายลูกเสือ เนตรนารี ปีการศึกษา ๒๕๕๕
ศูนย์พัฒนานักเรียนฯ ชะอำ เพชรบุรี ครูพงษ์วิทย์
25 ก.ย. 55 โรงเรียนวัดชนะสงครามรับการประเมินสถานศึกษาพอเพีบง
ห้องประชุม โรงเรียนวัดชนะสงคราม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
18 ก.ย. 55 เชิญ คณะครู พนักงาน เข้าร่วมประชุม
เชิญ คณะครู พนักงานเข้าร่วมประชุมประจำเดือนกันยายน ณ ห้องเกียรติยศ เวลา ๑๕.๐๐ น.
ห้องเกียรติยศ ธุรการ
14 ก.ย. 55 ถึง 15 ก.ย. 55 สพป.กทม.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพครูด้านการประเมินเพื่อวินิจฉัยผู้เรียน
ห้องประชุมโรงเรียนวัดชนะสงคราม สพป.กทม.
07 ก.ย. 55 งานสัปดาห์อาเซียน
06 ส.ค. 55 ถึง 07 ส.ค. 55 กำหนดการสอบกลางภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ ในวันที่ ๖ - ๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
01 ส.ค. 55 กิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษาประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕
คณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน ร่วมจัดกิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษา ณ อุโบสถวัดชนะสงคราม เวลา ๑๔.๐๐ น
26 ก.ค. 55 เชิญประชุมครูประจำเดือน
เรียนเชิญครู พนักงาน ประชุมประจำเดือน ห้องเกียรติยศ เวลา ๑๕.๐๐ น.
23 ก.ค. 55 ถึง 27 ก.ค. 55 กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕
02 ก.ค. 55 กิจกรรม การประดิษฐ์ไม้ไอติม โดย ไอติมวอลล์
ไอติมวอลล์จัดกิจกรรม การสอนประดิษฐ์ไม้ไอติมวอลล์ และกิจกรรมบันเทิง เวลา ๑๕.๐๐ น. 
ห้องประชุมโรงเรียน
28 มิ.ย. 55 เชิญคณะครูอบรม เรื่อง การสรุปรายงานเพื่อการพัฒนา วันที่ ๒๘ มิ.ย. ๕๕ รอบที่ ๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. รอบที่ ๒ เวลา ๑๔.๐๐ น.
26 มิ.ย. 55 สดุดีครูกลอนสุนทรภู่ และ วันต่อต้านยาเสพติด
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย และกิจการนักเรียน
11 มิ.ย. 55 ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๕
เรียนเชิญผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนวัดชนะสงครามร่วมประชุม วันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๕ เวลา ๐๘.๓๐ น.
ห้องประชุมโรงเรียนวัดชนะสงคราม กลุ่มบริหารทั่วไป
07 มิ.ย. 55 ศึกษานิเทศก์เยี่ยมชมโรงเรียน
คณะศึกษานิเทศก์ สพป.กทม. เยี่ยมชม ให้คำแนะนำการพัฒนาการจัดการศึกษา เวลา ๐๙.๓๐ น. ห้องเกียรติยศ
ชุดโรงเรียน บริหารทั่วไป
06 มิ.ย. 55 ประเมินโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง
นางสาวสุภาวดี อึ้งพานิช ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดชนะสงคราม คณะกรรมการประเมินโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง 
โรงเรียนสายน้ำทิพย์ และโรงเรียนทุ่งมหาเมฆ
05 มิ.ย. 55 เรียนเชิญคณะครูประชุมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาเว้ปไซต์โรงเรียน" ๕ มิ.ย.๕๕

ห้องเกียรติยศ สารสนเทศโรงเรียน
14 พ.ค. 55 เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555
10 พ.ค. 55 ประชุมครู

08 พ.ค. 55 เรียนเชิญคณะกรรมการบริหาร และหัวหน้ากลุ่มสาระฯ ทุกท่านประชุม ๘ พ.ค.๕๕

06 พ.ค. 55 เรียนเชิญคณะครูร่วมงานอุปสมบทลูกชายคุณลุงบุญธรรม บุมี

18 เม.ย. 55 งานฌปณกิจคุณลุงบุญธรรม บุมี
งานฌปณกิจคุณลุงบุญธรรม บุมี ณ วัดกงลาด อ.ดอนตูม จ.นครปฐม
17 เม.ย. 55 สวดพระอภิธรรมงานศพคุณลุงบุญธรรม บุมี

บ้านคุณลุงบุญธรรม บุมี อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม โรงเรียนวัดชนะสงครามร่วมกับโรงเรียนวัดสังเวช
08 เม.ย. 55 ถึง 09 เม.ย. 55 ตำรวจตระเวนชายแดนเข้าพักที่โรงเรียนวัดชนะสงคราม
ตำรวจตระเวนชายแดนเข้าพักที่โรงเรียนวัดชนะสงคราม เนื่องในงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพฯ 
ในวันที่ 8-9 เม.ย. 55 จำนวน 325 นาย
28 มี.ค. 55 ประกาศผลสอบรับเอกสารทางการเรียน
22 มี.ค. 55 ถึง 23 มี.ค. 55 คณะครูสัมมนา ณ เกาะสีชัง
08 มี.ค. 55 สอบ LAS ป.2,5
08 มี.ค. 55 ถึง 09 มี.ค. 55 สอบ NT ป.๓
07 มี.ค. 55 ชั้นอนุบาล1-2 เด็กพิเศษ ปิดภาคเรียนที่ 2
06 มี.ค. 55 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ครั้งที่ ๑/๒๕๕๕
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ครั้งที่ ๑/๒๕๕๕ เวลา ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องเกียรติยศ โรงเรียนวัดชนะสงคราม
05 มี.ค. 55 ถึง 06 มี.ค. 55 สอบปลายภาค การศึกษา ๒๕๕๔
กิจกรรมไหว้ครู 2560