ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : ชนินทร์ ชุณหรัชพันธุ์ (เป็ด)
ปีที่จบ : 2510   รุ่น : 10
อีเมล์ : ninja2499@hotmail.com
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : กระทรวงกลาโหม
ตำแหน่ง : หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการ
ที่อยู่ที่ทำงาน

: กองบัญชาการกองทัพไทย

วันที่บันทึกข้อมูล : 19 ต.ค. 2555,16:53 น.   หมายเลขไอพี : 101.108.10.95


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล